Νευροχειρουργός
Επικεφαλής Ομάδας Εξωτερικός Συνεργάτης