Β' Νευροχειρουργική Κλινική

Η Β' Νευροχειρουργική Κλινική είναι μια άρτια εξοπλισμένη και πρότυπη νευροχειρουργική μονάδα, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972902

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: b.neurosurgery@dunant.gr

Δραστηριότητες

Στο τμήμα πραγματοποιούνται επεμβάσεις που αφορούν:

  • Χειρουργική ογκολογία κεντρικού νευρικού συστήματος (υπερσκηνίδιοι όγκοι του εγκεφάλου, όγκοι οπισθίου κρανιακού βόθρου, όγκοι γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας, όγκοι βάσεως κρανίου, όγκοι υποφύσεως διασφηνοειδικά και διακρανιακά).
  • Κακώσεις εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης σε όλα τα επίπεδα. 
  • Αγγειακές παθήσεις εγκεφάλου (αντιμετώπιση ανευρυσμάτων, αγγειακών δυσπλασιών είτε ενδαγγειακά είτε ανοιχτά χειρουργικά).
  • Μικροαγγειακή αποσυμπίεση κρανιακών νεύρων οπισθίου κρανιακού βόθρου.
  • Ολιστική αντιμετώπιση όλων των χειρουργικών παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (εκφυλιστικών, ογκολογικών και τραυματικών) από το ινίο έως το ιερό με σύγχρονες μικροχειρουργικές τεχνικές.

Εξοπλισμός

Υπάρχει σημαντική υποστήριξη από ένα σύγχρονο τμήμα ιατρικών απεικονίσεων, τμήμα επεμβατικής νευροακτινολογίας καθώς και άρτια εξοπλισμένη μονάδα εντατικής θεραπείας για ασθενείς σε βαριά νευρολογική κατάσταση.

Ιατρικό Προσωπικό