Ομάδα Αγγειοχειρουργών - Επικεφαλής Χ. Καλκανδής

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000 

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972968

email: doctor.team.kalkandi@dunant.gr

Ιατρικό Προσωπικό