Αγγειοχειρουργός
Επικεφαλής Ομάδας

Ομάδα Αγγειοχειρουργών

Όροφος: 3ος - Κτήριο Α 

Τηλέφωνο: 210-6972935

Email: c.kalkandis@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα