Α' Αγγειοχειρουργική Κλινική

Στήν Α΄ Αγγειοχειρουργική Κλινική αντιμετωπίζονται όλες οι αρτηριακές και φλεβικές παθήσεις, καθώς και οι παθήσεις των λεμφαγγείων σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα διεθνή πρωτόκολλα και τις πιο σύγχρονες χειρουργικές μεθόδους. Η χρήση, σε πολλές περιπτώσεις, των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων περιορίζουν τη παραμονή του ασθενούς στο ελάχιστο δυνατό και επιταχύνουν την αποθεραπεία του.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972953

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000 

Email: a.aggeio@dunant.gr

Διευθυντής:  Χρονόπουλος Αναστάσιος

Δραστηριότητες

Ειδικότερα στήν Α΄ Αγγειοχειρουργική Κλινική αντιμετωπίζονται: 

Αρτηριακές παθήσεις 

 • Στένωση καρωτίδας-αγγείων τραχήλου (κλασική – ενδαγγειακή αντιμετώπιση) 
 • Αορτολαγόνια απόφραξη - περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια (by-pass-αγγειοπλαστική-τοποθέτηση stent). Επίσης, όπου ενδείκνυται, γίνονται υβριδικές επεμβάσεις (συνδυασμός αγγειοπλαστικής με ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση). 
 • Στένωση νεφρικών αρτηριών-νεφρική υπέρταση 
 • Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Μέθοδος επιλογής η ενδαγγειακή αντιμετώπιση (EVAR), όπου οι ανατομικές συνθήκες το επιτρέπουν και σε ειδικές περιπτώσεις σε συνεργασία με το επεμβατικό/ακτινολογικό τμήμα. Σε κάθε άλλη περίπτωση ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση με άριστα αποτελέσματα. 
 • Ανευρύσματα λαγονίων, περιφερικών, σπλαχνικών αγγείων. 
 • Αγγειακή προσπέλαση για ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ενταγμένους σε αιμοκάθαρση. Η κλινική καλύπτει την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του νοσηλευτηρίου, καθώς και πολλές άλλες μονάδες στην Αττική και στην περιφέρεια. Πραγματοποιούνται όλες οι επεμβάσεις: Αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας-τοποθέτηση αρτηριοφλεβικού μοσχεύματος με παραμονή του ασθενούς λίγων ωρών. 
 • Διαβητικό πόδι. Λειτουργεί εξειδικευμένο ιατρείο σε πλήρη συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες. 

Φλεβικές παθήσεις 

 • Κιρσοί κάτω άκρων (Stripping, Endolazer, Thermal ablation, RF, σκληροθεραπεία,συνδυαστική σκληροθεραπεία αφρού & Lazer), με ελάχιστη παραμονή στο νοσοκομείο και αυθημερόν έξοδο. 
 • Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια 
 • Φλεβική θρόμβωση 
 • Τοποθέτηση φίλτρου κάτω κοίλης φλέβας 
 • Ευρυαγγείες (θεραπείες Laser, σκληροθεραπεία, σκληροθεραπεία αφρού). 

Παθήσεις λεμφαγγείων 

Λεμφοίδημα (πρωτοπαθές, δευτεροπαθές μετά από λεμφαδενικό καθαρισμό) 

Ιδιαίτερες αγγειακές παθήσεις 

 • Σύνδρομο εξόδου θώρακος. 
 • Αγγειοσπαστικά σύνδρομα, σύνδρομο Reynaud
 • Νόσος Buerger 
 • Αιμαγγειώματα, αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες, αρτηριακές επικοινωνίες, αρτηριακές-φλεβικές δυσπλασίες, αγγειεκτασίες. 

Συμμετοχή στα πλαίσια άλλων χειρουργικών ειδικοτήτων, όπου κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή αγγειοχειρουργών, λόγω της πολυπλοκότητας που προκύπτει από τη συμμετοχή των αγγείων στην υπάρχουσα παθολογία.

Εξοπλισμός

Υποστηρίζεται στη λειτουργία του από ένα άρτια εξοπλισμένο Ακτινολογικό Τμήμα (υπερηχογραφικός έλεγχος αγγείων - triplex, αγγειογραφίες, εμβολισμοί, κ.λ.π.), καθώς και αιματολογικό τμήμα εξειδικευμένο στις θρομβώσεις. Εγγυάται την πλήρη και σωστή κάλυψη των αγγειοχειρουργικών ασθενών από κάθε άποψη με την συνδρομή, όπου και εφ΄όσον αυτό χρειαστεί, ιατρών και μονάδων όλων των ειδικοτήτων.

Ιατρικό Προσωπικό