Α' Αγγειοχειρουργική Κλινική

Στήν Α΄ Αγγειοχειρουργική Κλινική αντιμετωπίζονται όλες οι αρτηριακές και φλεβικές παθήσεις, καθώς και οι παθήσεις των λεμφαγγείων σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα διεθνή πρωτόκολλα και τις πιο σύγχρονες χειρουργικές μεθόδους. Η χρήση, σε πολλές περιπτώσεις, των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων περιορίζουν τη παραμονή του ασθενούς στο ελάχιστο δυνατό και επιταχύνουν την αποθεραπεία του.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972953

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000 

Email: a.aggeio@dunant.gr

Διευθυντής:  Χρονόπουλος Αναστάσιος

Δραστηριότητες

Ειδικότερα στήν Α΄ Αγγειοχειρουργική Κλινική αντιμετωπίζονται: 

Αρτηριακές παθήσεις 

 • Στένωση καρωτίδας-αγγείων τραχήλου (κλασική – ενδαγγειακή αντιμετώπιση) 
 • Αορτολαγόνια απόφραξη - περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια (by-pass-αγγειοπλαστική-τοποθέτηση stent). Επίσης, όπου ενδείκνυται, γίνονται υβριδικές επεμβάσεις (συνδυασμός αγγειοπλαστικής με ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση). 
 • Στένωση νεφρικών αρτηριών-νεφρική υπέρταση 
 • Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Μέθοδος επιλογής η ενδαγγειακή αντιμετώπιση (EVAR), όπου οι ανατομικές συνθήκες το επιτρέπουν και σε ειδικές περιπτώσεις σε συνεργασία με το επεμβατικό/ακτινολογικό τμήμα. Σε κάθε άλλη περίπτωση ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση με άριστα αποτελέσματα. 
 • Ανευρύσματα λαγονίων, περιφερικών, σπλαχνικών αγγείων. 
 • Αγγειακή προσπέλαση για ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ενταγμένους σε αιμοκάθαρση. Το Τμήμα καλύπτει την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του νοσηλευτηρίου, καθώς και πολλές άλλες μονάδες στην Αττική και στην περιφέρεια. Πραγματοποιούνται όλες οι επεμβάσεις: Αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας-τοποθέτηση αρτηριοφλεβικού μοσχεύματος με παραμονή του ασθενούς λίγων ωρών. 
 • Διαβητικό πόδι. Λειτουργεί εξειδικευμένο ιατρείο σε πλήρη συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες. 

Φλεβικές παθήσεις 

 • Κιρσοί κάτω άκρων (Stripping, Endolazer, Thermal ablation, RF, σκληροθεραπεία,συνδυαστική σκληροθεραπεία αφρού & Lazer), με ελάχιστη παραμονή στο νοσοκομείο και αυθημερόν έξοδο. 
 • Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια 
 • Φλεβική θρόμβωση 
 • Τοποθέτηση φίλτρου κάτω κοίλης φλέβας 
 • Ευρυαγγείες (θεραπείες Laser, σκληροθεραπεία, σκληροθεραπεία αφρού). 

Παθήσεις λεμφαγγείων 

Λεμφοίδημα (πρωτοπαθές, δευτεροπαθές μετά από λεμφαδενικό καθαρισμό) 

Ιδιαίτερες αγγειακές παθήσεις 

 • Σύνδρομο εξόδου θώρακος. 
 • Αγγειοσπαστικά σύνδρομα, σύνδρομο Reynaud
 • Νόσος Buerger 
 • Αιμαγγειώματα, αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες, αρτηριακές επικοινωνίες, αρτηριακές-φλεβικές δυσπλασίες, αγγειεκτασίες. 

Συμμετοχή στα πλαίσια άλλων χειρουργικών ειδικοτήτων, όπου κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή αγγειοχειρουργών, λόγω της πολυπλοκότητας που προκύπτει από τη συμμετοχή των αγγείων στην υπάρχουσα παθολογία.

Εξοπλισμός

Υποστηρίζεται στη λειτουργία του από ένα άρτια εξοπλισμένο Ακτινολογικό Τμήμα (υπερηχογραφικός έλεγχος αγγείων - triplex, αγγειογραφίες, εμβολισμοί, κ.λ.π.), καθώς και αιματολογικό τμήμα εξειδικευμένο στις θρομβώσεις. Εγγυάται την πλήρη και σωστή κάλυψη των αγγειοχειρουργικών ασθενών από κάθε άποψη με την συνδρομή, όπου και εφ΄όσον αυτό χρειαστεί, ιατρών και μονάδων όλων των ειδικοτήτων.

Ιατρικό Προσωπικό