Γυναικολογικό Check Up

Κάθε γυναίκα οφείλει στον εαυτό της να πραγματοποιεί σε ετήσια βάση γυναικολογικό έλεγχο. Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο πακέτο ελέγχου, που καλύπτει όλο το φάσμα των απαιτούμενων προληπτικών γυναικολογικών εξετάσεων.

Για ραντεβού ή πληροφορίες: 210-6972000 (08:00-16:00)  

Email: checkup@dunant.gr

Test Pap
Κ/Α κολπικού
Γυναικολογική εκτίμηση
U/S ενδοκολπικός
U/S μαστών
Ψηλάφιση μαστών
Μαστογραφία (άνω των 40 ετών)
Μέτρηση οστικής πυκνότητας (άνω των 50 ετών)

Τιμή: €170