Καρδιολογικό Checkup

Ένα πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου, σχεδιασμένο για να είστε σίγουροι ότι η καρδιά σας λειτουργεί «ρολόι»! 

Για ραντεβού ή πληροφορίες: 210-6972000 (08:00-16:00)  

Email: checkup@dunant.gr

Γενική Αίματος
ΤΚΕ
Σάκχαρο Αίματος
Ουρικό Οξύ Αίματος
Ουρία Αίματος
Κρεατινίνη Αίματος
Χοληστερίνη
HDL Χοληστερόλη
LDL Χοληστερόλη
Τριγλυκερίδια
Τρανσαμινάση SGOT
Τρανσαμινάση SGPT
Γενική Ούρων
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Triplex Καρδιάς
Δοκιμασία Κοπώσεως
Εξέταση Καρδιολόγου
Έλεγχος Μεταβολισμού
Διαιτολογική Εκτίμηση

Τιμή: €170