Πιστοποίηση ως Κέντρο Αναφοράς στην Νοτιοανατολική Ευρώπη για χειρουργική αντιμετώπιση περιστατικών κήλης

Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Αναφοράς στην Νοτιοανατολική Ευρώπη για την χειρουργική αντιμετώπιση των περιστατικών κήλης, από τον εγκυρότερο διεθνή οργανισμό Surgical Review Corporation (SRC).

Σ’ αυτό το πλαίσιο το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο Κέντρο τόσο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα.
Επιπρόσθετα, πιστοποιήθηκε και η Ιατρική Ομάδα, υπό τον Διευθυντή της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, κ.Μάριο Παπούδο, που πραγματοποιεί τις επεμβάσεις κήλης.

Surgical Review Corporation (SRC)

Πρόκειται για έναν Ανεξάρτητο Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό, ο οποίος εδρεύει στις Η.Π.Α. και πιστοποιεί νοσηλευτικά κέντρα παγκοσμίως, με γνώμονα το υψηλό επίπεδο και τις εξελιγμένες μεθόδους που εφαρμόζουν για την χειρουργική αποκατάσταση της κήλης (Hernia Repair).

Κριτήρια πιστοποίησης

H διεθνής πιστοποίηση του ΕΝΗC ως Center for Excellence in Hernia Operation ολοκληρώθηκε έπειτα από πολύμηνη καταγραφή και ενδελεχή παρακολούθηση δεκάδων περιστατικών κήλης που διαχειρίστηκε το νοσηλευτικό κέντρο, το οποίο άρχισε ήδη και να υποδέχεται για εκπαιδευτικά σεμινάρια χειρουργούς από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Συγκεκριμένα αξιολογήθηκαν:

 • ο αριθμός των επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο ENHC
 • η τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την χειρουργική επέμβαση.
 • η μετεγχειρητική πορεία των ασθενών.
 • ο δείκτης επιπλοκών και επανεισαγωγής.

Η πιστοποίηση είναι διετούς διάρκειας και για την ανανέωσή της προηγείται επιτόπια αξιολόγηση των πεπραγμένων της Ιατρικής Ομάδος, των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των διαδικασιών του ENHC.

Με όχημα τη διεθνή πιστοποίηση, η χειρουργική ομάδα του ΕΝΗC αποκτά άμεση διασύνδεση με κορυφαία χειρουργικά κέντρα του εξωτερικού, ανταλλάσσοντας εμπειρία στη βάση συγκεκριμένων περιστατικών και εξασφαλίζοντας πλήρη ενημέρωση για κάθε καινοτομία που καταγράφεται γύρω από την χειρουργική αποκατάσταση της κήλης.

Η πιστοποίηση είναι αποτέλεσμα:

 • μακρόχρονης εμπειρίας στις επεμβάσεις κήλης
 • αξιολόγησης των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των διαδικασιών και των αρχείων του ENHC 
 • τήρησης αυστηρών διαδικασιών (Clinical Pathways)
 • υιοθέτησης υψηλών ποιοτικών κριτηρίων 
 • διαρκούς επιμόρφωσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
 • συνεχούς αξιολόγησης
 • χρήσης νεότερων-καταλληλότερων πλεγμάτων

Διεθνή Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης το ENHC αποτελεί πλέον και διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο για την μετεκπαίδευση χειρουργών από το εξωτερικό για την χειρουργική αποκατάσταση της κήλης.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που άρχισαν τον Φεβρουάριο του 2016 και επαναλαμβάνονται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική ενημέρωση με διαλέξεις και επιστημονικές συναντήσεις, όσο και πρακτική άσκηση με την παρακολούθηση λαπαρασκοπικών και ανοιχτών χειρουργείων.

Στα σεμινάρια συμμετέχουν χειρουργοί από ευρωπαϊκές χώρες οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στις νέες τεχνικές για την χειρουργική αποκατάσταση της κήλης.