Νέας γενιάς ψηφιακά συστήματα - Καρδιοαγγειογραφικό & αγγειογραφικό/νεύρο-ακτινολογικό

Azurion 7 Μ12


Το πλέον σύγχρονο ψηφιακό καρδιοαγγειογραφικό σύστημα οροφής Philips Azurion, το δεύτερο σύστημα που εγκαθίσταται στην Ελλάδα, δίνει τη δυνατότητα διενέργειας νέων τεχνικών σε τρεις διαστάσεις (3D), καρδιολογική χαρτογράφηση και πλοήγηση (Heart Navigator) καθώς και μείωση του συνολικού χρόνου ιατρικών πράξεων (balloons, stents) με χρήση ειδικού προγράμματος.


Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του βασίζεται στην καθοδηγούμενη θεραπεία μέσω εικόνας (Image Guided Therapy), η οποία επιτρέπει την εύκολη και αποτελεσματική διενέργεια όλων των διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδερμικής αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας και της διαδερμικής επιδιόρθωσης της μιτροειδούς βαλβίδας.


Με υπερσύγχρονες τεχνικές μείωσης της ακτινοβολίας σε ποσοστό >50% σε σχέση με τα κλασικά καρδιο-αγγειογραφικά συστήματα, το νέο σύστημα διασφαλίζει ακόμη περισσότερο ασθενείς και εργαζομένους.


Azurion 7 B20/15


Πρόκειται για το πρώτο ψηφιακό αγγειογραφικό/νεύρο-ακτινολογικό σύστημα νέας τεχνολογίας δύο επιπέδων Biplane στην Ελλάδα, βασισμένο σε νέας γενιάς πλατφόρμα καθοδηγούμενης θεραπείας μέσω εικόνας (Image Guided Therapy) η οποία επιτρέπει την εύκολη και αποτελεσματική διενέργεια μεγάλου εύρους κλινικών πράξεων τόσο σύνθετων όσο και ρουτίνας με μία μοναδική απλή διεπαφή και διασύνδεση χρήστη.


Οφέλη και πλεονεκτήματα:

  • Προηγμένα επεμβατικά εργαλεία για διορατική καθοδηγούμενη θεραπεία μέσω εικόνας πραγματικού χρόνου.
  • Διαδραστική αλληλεπίδραση χρήστη (Intuitive User Interface) με μείωση του συνολικού χρόνου εξέτασης κατά 20% περίπου (βάσει δημοσιευμένης μελέτης).
  • 3D Roadmap τρισδιάστατο πακέτο χαρτογράφησης αγγείων για Νευροακτινολογικές Εφαρμογές.
  • Τεχνική αξονικής αγγειογραφικής λήψης, με την οποία λαμβάνονται εικόνες Αξονικού Τύπου CT χωρίς την αναγκαιότητα μεταφοράς του ασθενή στον Αξονικό Τομογράφο, ανοίγοντας μια ολόκληρη περιοχή κλινικών εφαρμογών υποβοήθησης επεμβάσεων.
  • Πακέτο καθοδήγησης βελόνας σε πραγματικό χρόνο για βιοψίες.
  • Ψηφιακή περιφερική τεχνική DSA και περιφερική αγγειογραφία.