Νέος Ψηφιακός Μαστογράφος με διεθνή πιστοποίηση

Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center διαθέτει τον πλέον σύγχρονο Ψηφιακό Μαστογράφο, τον μοναδικό στη χώρα μας με πιστοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αναφοράς (EUREF), διευρύνοντας έτσι τις δυνατότητες του ακτινοδιαγνωστικού τομέα και μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα των εξετάσεών του.

Ο νέος ψηφιακός μαστογράφος είναι εφοδιασμένος με σύστημα στερεοτακτικής βιοψίας και πρωτοποριακές τεχνικές προδιαγραφές, όπως:
  • Ανιχνευτή άμεσης ανίχνευσης flat panel, ο οποίος εξασφαλίζει ψηφιακή εικόνα υψηλής ευκρίνειας.
  • Πολύ μικρό pixel size 70 mm, που διευκολύνει την ανάδειξη μικροαποτιτανώσεων σε πολύ αρχικό στάδιο.
  • Πίεστρα fast paddles, τα οποία έχουν δυνατότητα κλίσης για την ομοιόμορφη συμπίεση σε όλο το εύρος του μαστού.
  • Σύστημα απορρόφησης της ακτινοβολίας, το οποία εξασφαλίζει πρωτίστως σε πυκνούς μαστούς πολύ καλύτερη διεισδυτικότητα.
  • Ειδικά σχεδιασμένα ακτινοδιαπερατά μαξιλαράκια μαστογραφίας για άνετη και ανώδυνη εξέταση.