Πλαστικός Χειρουργός
Επιμελητής Α'
Βούρτσης  Σπυρίδων

Γ' Κλινική Πλαστικής, Αισθητικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής

Τηλέφωνο: 210-6979023

Email: c.plastic.surgery@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα