Γενικός Ιατρός
Επιμελητής Β'

Α΄ Παθολογική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6979091

Email: g.soulis@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα