Γενικός Ιατρός
Επιμελητής Β'

Α΄ Παθολογικό Τμήμα

Όροφος: 4ος - Κτήριο Α

Τηλέφωνο:210-6979091

Δείτε στο ίδιο Τμήμα