Παθολόγος
Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Α' Παθολογική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6979091

Email: d.boulougouri@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα