Νευροχειρουργός
Διευθυντής

Ε' Νευροχειρουργική Κλινική

Όροφος: 1ος - Κτήριο Α 

Τηλέφωνο:210-6979016

Δείτε στο ίδιο Τμήμα