Ουρολόγος
Αναπληρωτής Διευθυντής

Β' Ουρολογική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972771

Email: a.petrolekas@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα