Ουρολόγος
Παπαλέξης Γεώργιος

Β' Ουρολογική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972771

Email: bourologiki@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα