Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος
Διευθυντής
Παυλίδης Αθανάσιος

Δερματολογική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972494

Email: a.pavlidis@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα