Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος
Διευθυντής

Δερματολογική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972494

Email: a.pavlidis@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα