Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος
Εξωτερικός Συνεργάτης

Δερματολογικό Τμήμα

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 210-6972494

Δείτε στο ίδιο Τμήμα