Παθολογοανατόμος
Επιμελητής Β'

Παθολογοανατομικό Εργαστήριο

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 210-6972286

Email: n.papakonstantinou@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα