Παθολογοανατόμος
Επιμελητής Α'

Παθολογοανατομικό Εργαστήριο

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 210-6972287

Email: g.morfopoulos@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα