Πανουσόπουλος Σωτήριος - Γεώργιος

Χειρουργός

Η' Χειρουργική Κλινική

Όροφος: 3ος - Κτήριο Α

Τηλέφωνο: 210-6972955

210-6979004

Email: hsurgery@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα