Χειρουργός

Η' Χειρουργική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972955

210-6979004

Email: hsurgery@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα