Χειρουργός
Διευθυντής

Θ' Χειρουργική Κλινική - Κλινική Ήπατος – Παγκρέατος – Χοληφόρων

Τηλέφωνο: 210-6979081

Email: s.pagkratis@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 •  Επικεφαλής Ιατρείου Χειρουργικής Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος,  Επικεφαλής Ομάδας Χειρουργών   HDHC,   2020 – σήμερα
 •  Εξωτερικός Συνεργάτης, Δ΄ Χειρουργική Κλινική HDHC, 2018 - 2019 
 •  Fellow στην Χειρουργική Ήπατος- Χοληφόρων-Παγκρέατος,  HPB Surgery and foregut oncology. Methodist   Richardson Medical Center, Dallas, Texas, USA, 2017 - 2018 
 •  Fellow στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Προηγμένη Χειρουργική Γαστρεντερικού και Χειρουργική   Νοσογόνου Παχυσαρκίας, (Minimally Invasive Surgery, Advanced GI Surgery and Bariatrics). University of   Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USA, 2016 - 2017
 •  Επικεφαλής Ειδικευόμενος στην Γενική Χειρουργική (Chief Resident in General Surgery). Πανεπιστημιακό   Νοσοκομείο Stony Brook Νέα Υόρκη, ΗΠΑ (Stony Brook University Medical Center,Stony Brook, New York,   USA), 2015 - 2016 

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • Εξειδίκευση (Fellowship) στην Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος (και χειρουργική ογκολογία ανωτέρου πεπτικού) HPB Surgery and foregut oncology. Methodist Richardson Medical Center, Dallas, Texas, USA, AHPBA Fellowship Certified, 2017-2018
 • Εξειδίκευση (Fellowship) στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Προηγμένη Χειρουργική Γαστρεντερικού και Χειρουργική Νοσογόνου Παχυσαρκίας, (Minimally Invasive Surgery, Advanced GI Surgery and Bariatrics). University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USA, ASMBS and SAGES Fellowship Certified, 2016-2017
 •  Εξειδίκευση στην Ρομποτική Χειρουργική με το σύστημα daVinci “Certificate of daVinci System Training as a Console Surgeon” by Intuitive, 2017
 • Ολοκλήρωση Ειδικότητας Γεν. Χειρουργικής στις ΗΠΑ, 2016
 • Επικεφαλής Ειδικευόμενος στην Γενική Χειρουργική (Chief Resident in General Surgery).Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Stony Brook Νέα Υόρκη ΗΠΑ (Stony Brook University Medical Center, New York, USA) 2015 - 2016
 • Ειδικότητα στην Γενική Χειρουργική (Resident in General Surgery). Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Stony Brook Νέα Υόρκη ΗΠΑ, Stony Brook University Medical Center, Stony Brook, New York, USA, 2011 - 2015
 • Ειδικότητα στη Γενική Χειρουργική. ‘’Λαϊκό’’ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών. 1η Χειρουργική Κλινική Πανεπιστήμιου Αθηνών, 2008 – 2010
 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ, 2001 - 2006

 

Εξειδίκευση και ερευνητικό ενδιαφέρον

 •  Εξειδίκευση (Fellowship) στην Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος (και χειρουργική ογκολογία ανωτέρου πεπτικού). HPB Surgery and foregut oncology. Methodist Richardson Medical Center, Dallas, Texas, USA AHPBA Fellowship Certified, 2017-2018
 • Εξειδίκευση (Fellowship) στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Προηγμένη Χειρουργική Γαστρεντερικού και Χειρουργική Νοσογόνου Παχυσαρκίας, (Minimally Invasive Surgery, Advanced GI Surgery and Bariatrics). University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USA ASMBS and SAGES Fellowship Certified, 2016-2017
 • Εξειδίκευση στην Ρομποτική Χειρουργική με το σύστημα daVinci “Certificate of daVinci System Training as a Console Surgeon” by Intuitive Surgical, 2017
 • Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού Συστήματος
 • Περιτοναϊκή καρκινωμάτωση, Χειρουργική κυτταρομείωση, HIPEC
 • Χειρουργική Αντιμετώπιση Νοσογόνου Παχυσαρκίας
 • Αντιμετώπιση μεταστάσεων στο ήπαρ
 • Καρκίνος παγκρέατος 

Μετεκπαίδευση

 • Fellowship στην Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος (και χειρουργική ογκολογία ανωτέρου πεπτικού). HPB Surgery and foregut oncology. Methodist Richardson Medical Center, Dallas, Texas, USA. AHPBA Fellowship Certified, 2017-2018
 • Fellowship στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Προηγμένη Χειρουργική Γαστρεντερικού και Χειρουργική Νοσογόνου Παχυσαρκίας, (Minimally Invasive Surgery, Advanced GI Surgery and Bariatrics). University of Nebraska Medical Center, Omaha, Nebraska, USA ASMBS and SAGES Fellowship Certified, 2016-2017
 • Society of Surgical Oncology Fellows Course, Houston Texas, USA, 2017
 • 6th Annual AHPBA Ultrasound and Advanced Technology HPB Fellows Course. Carolinas Medical Center, USA, 2017
 • “Robotic Training Certification Program” for Console Surgeon, Intuitive Surgical, Atlanta, GA, USA, 2017
 • SAGES 2016 Flexible Endoscopy Course for Fellows, MITIE , Houston, Texas, USA, 2016
 • National Bariatric Fellows Master Class, Boston, Massach., USA, 2016
 • Residents in Minimally Invasive General Surgery: Enhancing your skills. MITIE, Houston, Texas, USA, 2014
 • Resident Hernia Management Symposium. Stony Brook University Medical Center, New York, USA, 2014
 • Basic course in Vascular Ultrasound, Rigshospitalet. University of Copenhagen, 2010

Διακρίσεις Βραβεία

 • “Winner, AHPBA-Surgical Fellows Jeopardy” AHPBA 2018, Annual Meeting, Miami, FL, USA
 • “Chief Resident” in General Surgery Stony Brook University Medical Center, New York, USA.
 • “Surgical Jeopardy Winner” Long Island and Brooklyn, Chapter American College of Surgeons.
 • «Ειδικευόμενος Χειρουργός της Χρονιάς » (Senior Surgical Resident of the Year) Stony Βrook University Medical Center
 • «Πρωτοετής Ειδικευόμενος Χειρουργός της Χρονιάς» (Surgical Intern of the Year) Stony Βrook University Medical Center, NY, USA

Δημοσιεύσεις

 • 12 Δημοσιεύσεις σε διεθνή Περιοδικά
 • 4 Κεφάλαια σε εγχειρίδια Χειρουργικής
 • 12 Προφορικές ανακοινώσεις σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια
 • 17 Posters σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια

 

 • "Expectations of Hepato-Pancreato-Biliary Fellows; Do We Meet Them?” Pagkratis S, Cho EE, Lewis F, Miller K, Osman H, Doyle MBM, Jeyarajah DR. J Surg Educ. 2019 Nov - Dec;76(6):1546-1555.
 • “Laparoscopic Ladd’s Procedure for Midgut Malrotation”  Pagkratis S, Pokala B, Armijo PR, Crowford C, Oleynikof D. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques & Part B: Videoscopy. Currently under publication.
 • “Secrets for successful laparoscopic antireflux surgery: preoperative workup” P. Armijo, S Pagkratis, C Krause, D Oleynikov. Anal of laparoscopic and endoscopic Surgery. April 2017, doi: 10.21037/ales.2017.02.34
 • “Predictors of Hiatal Hernia Recurrence after Laparoscopic Anti-Reflux Surgery with Hiatal Hernia Repair: A Prospectively Collected Database Analysis” PR. Armijo, S. Pagkratis, D. Oleynikov. Gastroeneterology. DOI: https://doi.org/10.1016/S0016-5085(17)34128-8
 • “Growth in robotic-assisted procedures is from conversion of laparoscopic procedures and not from open surgeons' conversion: a study of trends and costs.” Armijo PR, Pagkratis S, Boilesen E, Tanner T, Oleynikov D. Surg Endosc. 2017 Oct 24. doi: 10.1007/s00464-017-5908-z.
 • "Role of Bariatric Surgery and Lung Transplant Eligibility in Setting of Pulmonary Hypertension(PHTN) and Systemic Sclerosis (SS)” Pokala B, Pagkratis S, McBride C. Surgery for Obesity and Related Diseases 13(10):S85 · October 2017
 • “Case report of intestinal non-rotation, heterotaxy, and polysplenia in a patient with pancreatic cancer. Pagkratis S, Kryeziu S, Lin M, Hoque S, Bucobo JC, Buscaglia JM, Georgakis GV, Sasson AR, Kim J.Medicine (Baltimore). 2017 Dec;96(49):e8599.
 • “Transgastric laparoscopic resection of a stomach mass at the gastro-esophageal junction. Pagkratis S, Burnett T, Armijo P, Oleynikov D. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques & Part B: Videoscopy. 2017, Gastroenterology 152(5):S1223, DOI10.1016/S0016-5085(17)34075-1
 • “Beyond the learning curve: Incidence of bile duct injuries following laparoscopic cholecystectomy normalize to open in the modern era” C. Halbert, S. Pagkratis, J. Yang, Z. Meng, M. Altieri, M. Talamini, A. Pryor, P. Parikh, D. Telem. "Surgical Endoscopy. 2015 Sep 3. (PMID:26335071)
 • "Creation of gastric conduit free-graft with intraoperative perfusion imaging during pancreaticoduodenectomy in a patient post esophagectomy" S. Pagkratis, D. Virvilis, B. Phillips, P. Bao, S. Khan, J. Ganz, K. Watkins. "International Journal of Surgery Case Reports". 2015;9:39-43
 • “Supernumerary Ovary Presenting as a Paraduodenal Duplication Cyst” Y. El-Gohary, S. Pagkratis, T. Lee, R. Scriven “Journal of Pediatric Surgery Case Reports” Vol 3, Issue 8, August 2015, Pages 316–319

Δείτε στο ίδιο Τμήμα