Χειρουργός

Θ΄ Χειρουργική Κλινική 

Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής Μαστού


Τηλέφωνο: 210-6979066,

210-6972441

Email: c.breastunit@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα