Καρδιοχειρουργός
Αναπληρωτής Διευθυντής

Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972877

Email: i.linardakis@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα