Πυρηνικός ιατρός
Διευθυντής

Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής

Όροφος:1ο υπόγειο (-1)

Τηλέφωνο:210-6972072

Email:i.koutsikos@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Διευθυντής Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center (από τον Φεβρουάριο του 2018).
 • Επιμελητής Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής 417 ΝΙΜΤΣ (10/2015 – σήμερα), με καθήκοντα Διευθυντή (02/2016 - 01/2017).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής Βιοϊατρικής Πειραιά (02/2008 – 02/2018)
 • Επιστημονικός Συνεργάτης της Βιοκλινικής Πειραιά (02/2014 – 02/2018),
 • Επιστ. Υπεύθυνος Τμήματος PET/CT Βιοϊατρικής Αθηνών (04/2016 - 02/2018).
 • Επιμελητής Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής 401 ΓΣΝΑ (01/2005 – 09/2015), με καθήκοντα Διευθυντή (10/2005 – 11/2006).
 • Διευθυντής Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής Κεντρικής Κλινικής Αθηνών (06/2008 – 01/2014).

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • Ειδικότητα Πυρηνικής Ιατρικής, 2004.
 • Ειδίκευση στην Πυρηνική Ιατρική στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»(09/2000 – 11/2004), 
 • Στα πλαίσια της ειδικότητας ένα (1) έτος στην Παθολογία στην Α΄ Παθολογική Κλινική του 401 ΓΣΝΑ (1999-2000),
 • 6 μήνες στην Ογκολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
 • 6 μήνες στο Ακτινολογικό τμήμα του Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»,
 • Πτυχίο της Σχολής Επιστημών Υγείας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θες/νίκης, Ιατρικό Τμήμα. (ΣΣΑΣ), 1996

Εξειδίκευση και ερευνητικό ενδιαφέρον: 

 • Ενδοκρινολογία, Καρδιολογία και Ογκολογία

Μετεκπαίδευση

 • Εκπαίδευση (2015) στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων στις εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής στη Νευρολογία – Νευροχειρουργική.
 • Εξειδίκευση στο αντικείμενο της ειδικότητας, τη συνδυασμένη Ποζιτρονική – Υπολογιστική Τομογραφία, στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής-PET/CT του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 2010-2011.
 • Διδακτορική Διατριβή με θέμα «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ» από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2009. 
 • Εξειδίκευση στο αντικείμενο των θεραπευτικών εφαρμογών της Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του ΓΝΑ «Αλεξάνδρα», 2008.

Διακρίσεις Βραβεία

 • Τέσσερις (4) βραβευμένες εργασίες (2ο βραβείο στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου & Στοχευμένης Θεραπείας, βραβείο best oral presentation στο 10th Congress of the World Federation of Nuclear Medicine and Biology και 2 International Best Abstract Awards σε SNMMI ANNUAL MEETING, 2015 - 2017).
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής Απεικόνισης (κατέχοντας από το Δεκέμβριο 2010 τη θέση του Γεν. Γραμματέα της Εταιρείας), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής (EANM) και της Αμερικάνικης Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής (SNM).

Δημοσιεύσεις

• Συγγραφή 33 δημοσιευμένων εργασιών σε διεθνή Ιατρικά περιοδικά (peer review).

• Συμμετοχή σε πάνω από 130 εργασίες που ανακοινώθηκαν σε διεθνή Ιατρικά συνέδρια και πάνω από 60 εργασίες που ανακοινώθηκαν σε Ελληνικά Ιατρικά συνέδρια.
• Συγγραφή κεφαλαίων στην έκδοση 2 βιβλίων.
 

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Reverse of the differential uptake intensity of Tc-99m MIBI and Tc-99m V-DMSA by multiple myeloma lesions in response to therapy. T Athanasoulis, J Koutsikos, LA Moulopoulos, S Tsiouris, MA Dimopoulos, C Zerva, Clin Nucl Med 2003;28:631 – 635. 
 • Multiple Meningiomas. Leondi A., Valotasiou V., Koutsikos J., Tsiouris S., Mainta E., Zerva C. Clin Nucl Med. 2005 May; 30(5):361-2. 
 • Combined Use of 99mTc-Sestamibi and 99mTc-V-DMSA in the Assessment of Chemotherapy Effectiveness in Patients with Multiple Myeloma. Koutsikos J, Athanasoulis T, Anagnostopoulos A, Velidaki A, Passadi M, Dimopoulos MA, Zerva C. J Nucl Med. 2005; 46(6):978-82. 
 • Supernumerary parathyroid glands with an unusual ectopic location in recurrent secondary hyperparathyroidism. Athanasoulis T, Koutsikos J, Korovesis K, Bokos J, Zerva C. Nuklearmedizin. 2006; 45(1):N4-6. 
 • Value of thyroglobulin (Tg) to 131I uptake ratio in selection of initial therapy dose of 131I in patients with differentiated thyroid carcinoma (DTC). Ch. Zerva, J. Koutsikos, C. Palestidis, E.Kounadi, S. Gerali. Q J Nucl Med Mol Imaging 2006 Dec;50(4): 348-354
 • Tc-99m pentavalent DMSA scintigraphy in myelofibrosis detection. J. Koutsikos, A. Velidaki, T. Athanasoulis. Clin Nucl Med. 2006; Dec; 31(12):806-7.
 • Scintigraphy with technetium-99m methoxyisobutylisonitrile in multiple myeloma patients; correlation with the International Staging System. J. Koutsikos, V. Grigoraki, T. Athanasoulis.,A. Velidaki., Ch. Mamoulakis, A. Zomas, N. Anagnostopoulos, E. Georgiou, M. A. Dimopoulos, Ch. Zerva. Hell J Nucl Med. 2006 Sep-Dec; 9(3):177-80.
 • Hepatobiliary scintigraphy and γ-GT levels in the differential diagnosis of extrahepatic biliary atresia K. Stipsanelli, J. Koutsikos, V. Papantoniou, A. Arka, C. Palestidis, S. Tsiouris, A. Manolaki, Ch. Zerva. Q J Nucl Med 2007;51:74-81
 • Semiquantification of pulmonary and hepatic uptake of Tc99m-Tetrofosmin (TF) in myocardial perfusion imaging (MPI) using multiple ROIs: Correlation with SPET scores (SSS, SRS and SDS), left ventricle ejection fraction (LVEF), five risk factors (RF) of coronary artery disease (CAD) and coronary angiographic results (CAR). A. Zafeirakis, J. Koutsikos, A. Velidaki, G. Mamplekos. Hell J Nucl Med 2007; 10 (2): 129-137
 • Clinical usefulness of attenuation and scatter correction in Tl-201 SPECT studies using coronary angiography as a reference. Velidaki A, Perisinakis K, Koukouraki S, Koutsikos J, Vardas P, Karkavitsas N. Hellenic J Cardiol. 2007 Jul-Aug; 48(4):211-7.
 • Lung scintigraphy with nonspecific human immunoglobulin G ((99m) Tc-HIG) in the evaluation of pulmonary involvement in connective tissue diseases: correlation with pulmonary function tests (PFTs) and high-resolution computed tomography (HRCT). Kostopoulos Ch, Koutsikos J, Toubanakis C, Moulopoulos LA, Mamoulakis Ch, Gialafos E, Sfikakis PP, Zerva Ch, Mavrikakis M, Leondi A. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2008 Feb; 35(2):343-51. 
 • Re-186 HEDP treatment in breast cancer patients with bone metastases. Koutsikos J, Leondi A. J Natl Med Assoc. 2008 Apr; 100(4):447. 
 • Treatment efficacy of combined biphosphonates and 186Re-HEDP treatment in cancer patients with bone metastases. Koutsikos J, Leondi A. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2008 Jul;35(7):1392-3. 
 • Bone single photon emission computed tomography in the detection of sacroiliitis in seronegative spondyloarthritis: a comparison with magnetic resonance imaging. T. Pipikos, D. Kassimos, G. Angelidis, J. Koutsikos. Molecular Imaging and Radionuclide Therapy. 2017 Oct 3;26(3)
 • Performance and safety profile of regadenoson myocardial perfusion imaging: first experience in Greece. Koutsikos J, Angelidis G, Zafeirakis A, Mamarelis I, Vogiatzis M, Ilia E, Lazaridis K, Demakopoulos N. Hell J Nucl Med. 2017 Sep-Dec;20(3):232-236.
 • Impact of RAAS polymorphisms on myocardial perfusion: correlations with myocardial SPECT-derived parameters Angelidis G, Samara M, Papathanassiou M, Satra M, Valotassiou V, Tsougos I, Psimadas D, Tzavara C, Alexiou S, Koutsikos J, Demakopoulos N, Giamouzis G, Triposkiadis F, Skoularigis J, Kollia P, Georgoulias P. J Nucl Cardiol. 2018 Jan 17 [Epub ahead of print

Δείτε στο ίδιο Τμήμα