Νευροχειρουργός
Επικεφαλής Ομάδας

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επιστημονικός Συνεργάτης, Επικεφαλής Ομάδας Ιατρών Νευροχειρουργών, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center (2016-σήμερα)

 

Εξειδίκευση και ερευνητικό ενδιαφέρον: χειρουργική σπονδυλικής στήλης, νευροογκολογία

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • Εκπόνηση δεύτερης Διδακτορικής διατριβής  (Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Κουόπιο Φινλανδίας, Πανεπιστήμιο Ανατολικής Φινλανδίας), 2009-2015
 • Εκπόνηση πρώτης Διδακτορικής (Εργαστήριο Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1998-2005
 • Ειδικευόμενος Ιατρός στην Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του Κουόπιο, Κουόπιο, Φινλανδία, Πανεπιστήμιο Ανατολικής Φινλανδίας (Διευθυντής Καθηγητής κ. Jaaskelainen Juha),  2006-2011
 • Λήψη ειδικότητας Νευροχειρουργικής στη Φινλανδία, 2011
 • Πτυχίο Ιατρικής (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), 1998

Διακρίσεις Βραβεία

 • Υποτροφία του Ερευνητικού Πειραματικού Κέντρου της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ με τίτλο «Αποτελεσματικότητα της χορήγησης δισουλφιράμης σε ένα ορθοτοπικό μοντέλο γλοιώματος εγκεφάλου στον επίμυ (μοντέλο F98)», 2016
 • Υποτροφία του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Σάβο Φινλανδίας (Cultural Foundation of Savo-Finland) για την ενίσχυση της κλινικής μου έρευνας στον τομέα της Ανευρυσματικής Υπαραχνοειδούς Αιμορραγίας, 2011
 • Υποτροφία του Φινλανδικού Ιδρύματος Sohlberg για ενίσχυση της κλινικής μου μελέτης: “Ανευρύσματα του εγκεφάλου και υπαραχνοειδής αιμορραγία: από τον φαινότυπο στο γονότυπο”, 2010
 • Υποτροφία της Φινλανδικής Κυβέρνησης για Κλινική Έρευνα σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (EVO), 2009/2010

Δημοσιεύσεις

33 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις (419 citations, h-index: 11)

 

 1. Pappas P, Stephanou P, Vasiliou V, Karamanakos P and Marselos M. Ontogenesis and expression of ALDH activity in the skin and the eye of the rat. Αdvances in Εxperimental Μedicine and Biology, 414, 73-80, 1997.
 2. Karamanakos PN*, Pappas P, Stephanou P and Marselos M. Differentiation of disulfiram effects on central catecholamines and hepatic ethanol metabolism. Pharmacology & Toxicology, 88(2), 106-110, 2001
 3. Karamanakos PN*, Pappas P and Marselos M. Involvement of the brain serotonergic system in the locomotor stimulant effects of chlorpheniramine in Wistar rats: Implication of postsynaptic 5-HT1A receptors. Behavioural Brain Research, 148, 199-208, 2004.
 4. Karamanakos PN*, Pappas P, Boumba VA, Thomas C, Malamas M, Vougiouklalis T, Marselos M. Pharmaceutical agents known to produce disulfiram-like reaction: effects on hepatic ethanol metabolism and brain monoamines. International Journal of Toxicology, 26(5), 423-432, 2007.
 5. Karamanakos PN*, Pappas P, Marselos M. Possible role for chlorpheniramine in the treatment of L-DOPA induced dyskinesia in Parkinson’s disease. Pharmacy World & Science, 30(1), 1-2, 2008.
 6. Kyrgiannis K, Mourgela S, Karamanakos PN*, Liaropoulos K, Papadakis N. Optimal treatment of a giant recurrent craniopharyngioma: lessons from a case. Journal of BUON, 13(4), 593-596, 2008.
 7. Karamanakos PN*, Trafalis DT, Geromichalos GD, Pappas P, Harkitis P, Konstandi M, Marselos M. Inhibition of rat hepatic CYP2E1 by quinacrine: molecular modeling investigation and effects on 4-(methyl nitrosamino)-1-(3pyridyl)-1-butanone (NNK)-induced mutagenicity. Archives of Toxicology, 83(6), 571-580, 2009.
 8. Karamanakos PN*, Varis J, Ronkainen A, Koivisto T, Rinne J, Jaaskelainen JE. Chronic subdural haematoma after endoscopic treatment of a supracellar arachnoid cyst. Acta Neurologica Belgica, 109(2), 149-151, 2009.
 9. Karamanakos PN*, Jaaskelainen JE, Alafuzoff I, Pirinen E, Vanninen R, Silvennoinen N, Sankilampi U, Immonen A. Malignant giant cell tumour in the posterior fossa of a neonate. Journal of Neurosurgery Pediatrics, 5(3), 277-282, 2010.
 10. Trafalis DT, Panteli ES, Grivas A, Tsigris C, Karamanakos PN*. CYP2E1 and risk of chemically mediated cancers. Expert Opinion on Drug Metabolism and Toxicology, 6(3), 307-319, 2010.
 11. Karamanakos PN, Koivisto T, Vanninen R, Khallaf M, Ronkainen A, Parviainen I, Manninen H, Fraunberg M, Morgan MK, Jääskeläinen J, Hernesniemi J, Rinne J. The impact of endovascular management on the outcome of aneurysmal subarachnoid hemorrhage in the elderly in Eastern Finland. Acta Neurochirurgica, 152(9), 1493-1502, 2010.
 12. Karamanakos PN, von Und Zu Fraunberg M, Bendel S, Huttunen T, Kurki M, Hernesniemi J, Ronkainen A, Rinne J, Jaaskelainen JE, Koivisto T. Risk Factors for Three Phases of 12-Month Mortality in 1657 Patients from a Defined Population After Acute Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. World Neurosurgery, 78(6), 631-639, 2012.
 13. Soppi V, Karamanakos PN, Koivisto T, Kurki MI, Vanninen R, Jaaskelainen JE, Rinne J. A Randomized Outcome Study of Enteral versus Intravenous Nimodipine in 171 Patients After Acute Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. World Neurosurgery, 78(1-2), 101-109, 2012.
 14. Karamanakos PN*. Possible role for furazolidone in the treatment of glioblastoma multiforme. Journal of BUON, 18(4), 1097, 2013.
 15. Karamanakos PN*, Trafalis DT, Papachristou DJ, Panteli ES, Papavasilopoulou M, Karatzas A, Kardamakis D, Nasioulas G, Marselos M. Εvidence for the efficacy of disulfiram and copper combination in glioblastoma multiform. Apropos of a case. Journal of BUON. Accepted for publication, 2017.