Ορθοπεδικός
Επιμελητής Α'

Α' Ορθοπεδικό Τμήμα

Όροφος: 5ος  Τηλέφωνο:210-6972485
Email: n.souras@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα