Ουρολόγος
Διευθυντής

Α' Ουρολογική Κλινική

Όροφος: 6ος - Κτήριο Α 

Τηλέφωνο: 210-6972476

Email: a.kalantzis@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Διευθυντής της Α’ Ουρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center (2017 – σήμερα )
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ουροδυναμικού Εργαστηρίου Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
 • Επιμελητής Α΄ της Α’ Ουρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν (2011-2017)
 • Επιμελητής Β΄ της Β’ Ουρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν (2005-2011)

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • Ειδικ/νος Ουρολόγος στην Ουρολογική Κλινική του Π. Γ. Ν. Αθηνών Γ. Γεννηματάς (2000-2005)
 • Ειδικ/νος Γενικής Χειρουργικής στην Α’ Χειρ/γική Κλινική του Γ. Ν. Ν. ΡΟΔΟΥ (1999-2000)
 • Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρός στην Ουρολογική Κλινική του Π.Γ.Ν.Ν . ΡΟΔΟΥ (1995 – 1996) 
 • Αναγνώριση Τίτλου Σπουδών» από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α (1995)
 • Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου U.M.F CLUJ, Napokα (1987 - 1994 )

Κλινικό & Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Ελάχιστα Επεμβατική & Ενδοσκοπική Χειρουργική Ουρολογία
 • Λιθίαση Ουροποιητικού (Φωτοεξάχνωση Laser Λιθοθρυψία, Εξωσωματική Λιθοθρυψία)
 • Υπερπλασία Προστάτη (TURIS Προστατεκτομή )
 • Χειρουργική Ογκολογική Ουρολογία (καρκίνος προστάτη, ΄Ορχεων, Νεφρού, Ουροδόχου Κύστης)
 • Παιδο - Ουρολογία 
 • Νευρο – Ουρολογία (Ουροδυναμική Μελέτη Ασθενών)
 • Ανδρολογία - Ανδρική Υπογονιμότητα 
 • Γυναικολογική Ουρολογία 
 • Ακράτεια Ούρων

Μετεκπαίδευση

 • Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα: «Μελέτη Των Δεικτών Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού και Απόπτωσης στον Προστάτη Αδένα σε Σχέση με τον Δείκτη Παχυσαρκίας».
 • Advanced Trauma Life Support (ATLS) Hellenic National Center, American College of Surgeons. Hellenic Chapter University of Patras, Medical School, Department of Surgery 2002
 • European Board of Urology - In Service Examination / Assessment 2001-2004
 • Training In Minimal Access Surgery IRCAD-EITS , Louis Pasteur University , Strasbourg , France, December 2008

Διακρίσεις Βραβεία

 • Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (από το 6/2005)
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU) (από το 2002 έως σήμερα)
 • Μέλος της Διεθνούς Ενδοουρολογικής Εταιρείας (από το 2002 έως σήμερα)
 • Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Δημοσιεύσεις

 • Συγγραφή  2 Ιατρικών Συγγραμμάτων ( Υπερδραστήρια Κύστη : Αθήνα 2004 ; ISBN 960 – 360 – 216 – 4  //  Νόσος “PEYRONIE" από τους Vesalius & Fallopio έως Σήμερα  : Αθήνα 2005 ; ISBN 960 – 630 – 536 – 8)
 • Μετάφραση και Επιμέλεια 5 Ιατρικών Συγγραμμάτων από την Αγγλική , στην Ελληνική 
 • Πολυάριθμες Δημοσιεύσεις & Ανακοινώσεις Επιστημονικών  Εργασιών  σε  Ελληνικά & Διεθνή  Ιατρικά  Περιοδικά.
 • Πολυάριθμες Δημοσιεύσεις & Ανακοινώσεις Επιστημονικών Εργασιών  σε  Ελληνικά & Διεθνή Συνέδρια.
 • Αρθρογραφήσεις Ιατρικού – Ουρολογικού Ενδιαφέροντος σε έντυπο εβδομαδιαίο & μηνιαίο τύπο.

Δείτε στο ίδιο Τμήμα