Πλαστικός Χειρουργός
Επιμελήτρια Α'

Δ΄ Κλινική Πλαστικής, Αισθητικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής

Όροφος: 5ος - Κτήριο Α

Τηλέφωνο: 210-6979957

Email: d.plastic.surgery@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα