Δ' Ουρολογική Κλινική

Η Δ' Ουρολογική Κλινική ασχολείται με όλους τους τομείς της ουρολογίας με επίκεντρο τις ανάγκες του ασθενούς με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενειών παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας από το επίπεδο του εξωτερικού ιατρείου μέχρι την μετεγχειρητική παρακολούθησης των ασθενών μας.

Τηλέφωνο: 210-6972617

Τηλ.Κέντρο: 210-6972000

Email: d.ourologiki@dunant.gr

Διευθυντής: Χριστοφής Ιωάννης

Δραστηριότητες

Ουρολογική ογκολογία

 • Αντιμετώπιση του επιφανειακού καρκίνου της ουροδόχου κύστεως με ενδοσκοπική αντιμετώπιση και ενδοκυστικές εγχύσεις τόσο ανοσοθεραπείας όσο και χημειοθεραπείας
 • Αντιμετώπιση του διηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστεως με ριζική κυστεκτομή και εκτροπή των ούρων ( με ειλεοστομία ή ουρητηροστομίες) και λεμφαδενικό καθαρισμό.
 • Αντιμετώπιση του καρκίνου από μεταβατικό ουροθήλιο στο ανώτερο ουροποιητικό τόσο με ενδοσκοπική ελάσσωνος επεμβατικότητας αντιμετώπιση με εύκαμπτη ουρητηροπυελοσκόπιση και εκτομή/εξάχνωση των επιφανειακών βλαβών όσο και με ριζική νεφροουρητηρεκτομή με λαπαροσκοπική ή ανοικτή προσπέλαση.
 • Αντιμετώπιση του νεφρικού καρκίνου τόσο με μερική νεφρεκτομή όσο και με ολική νεφρεκτομή λαπαροσκοπικά ή ανοικτά.
 • Αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη αδένα τόσο ανοικτά όσο και λαπαροσκοπικά με διατήρηση της εγκράτειας όσο και της στυτικής λειτουργίας.
 • Αντιμετώπιση του καρκίνου της ουρήθρας.
 • Αντιμετώπιση του καρκίνου του πέους είτε με μερική πεεκτομή είτε με ολική πεεκτομή.
 • Αντιμετώπιση του καρκίνου του όρχεως.

 

Επανορθωτική ουρολογία

 • Αντιμετώπιση του συνδρόμου της πυελοουρητηρικής συμβολής , με ελάσσονος επεμβατικότητας μεθόδους όπως ενδοπυελοτομή με Laser τόσο ουρητηροσκοπικά όσο και διαδερμικά, αλλά και με λαπαροσκοπική πυελοπλαστική.

 • Στενώματα ουρητήρα με ενδοσκοπική αντιμετώπιση (διαστολή στενώματος, ενδοουρητηρική σχάση/διατομή με laser, τοποθέτηση ενδοαυλικού στεντ τύπου Memocath)

 • Αντιμετώπιση στενωμάτων ουρήθρας με ενδοσκοπική αντιμετώπιση και με ουρηθροπλαστική με χρήση μοσχευμάτων, καθώς και στενώματα έξω στομίου ουρήθρας με μεατοτομές.

 

Ενδοουρολογία και λιθίαση

 • Ολιστική αντιμετώπιση της λιθίασης από το εξωτερικό ιατρείο μέχρι και τη μακροχρόνια παρακολούθηση
 • Εξωσωματική λιθοτριψία για όλους τους λίθους (νεφρού, ουρητήρα, κύστεως)
 • Ενδουρολογική αντιμετώπιση των λίθων του ουρητήρα, τόσο με άκαμπτα, όσο και εύκαμπτα ουρητηροσκόπια και χρήση του Holmium laser για την θραύση των λίθων.
 • Ενδοουρολογική αντιμετώπιση των λίθων του νεφρού, τόσο με εύκαμπτη ουρητηροπυελοσκόπηση για πέτρες μέχρι 3 cm, όσο και με διαδερμική προσπέλαση τόσο με συμβατικά νεφροσκόπια όσο και με mini νεφροσκόπια για μεγαλύτερες πέτρες και πέτρες κάτω πόλου. Καθώς και συνδιασμένη αντιμετώπιση με διαδερμική προσπέλαση αλλά και εύκαμπτη ουρητηροπυελοσκόπηση (ECIRS).
 • Ενδοουρολογική αντιμετώπιση των λίθων της ουροδόχου κύστεως με μηχανικό λιθοτρίπτη καθώς και με holmium laser.

 

Ενδοουρολογία και καλοήθης υπερτροφία προστάτη

 • Αντιμετώπιση της υπερτροφία του προστάτη με διουρηθρική εκτομή του αδενώματος του προστάτη με TURIS 2.

 • Αντιμετώπιση της υπερτροφίας του προστάτη με εκπυρήνiση του προστατικού αδένα με το TURIS 2.

 • Αντιμετώπιση της υπερτροφίας του προστάτη με χρήση των laser όπως Green light, προστατεκτομή /εξάχνωση.

 

Ανδρολογία

 • Ολιστική αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας, με εξειδικευμένο εξωτερικό ιατρείο
 • Ενδοσηραγγώδεις ενέσεις
 • Κρουστικά κύματα Ενδοπεικές προθέσεις Αντιμετώπιση της πρόωρης εκσπερμάτησης
 • Αντιμετώπιση της νόσος Peyrionie με χρήση και μοσχευμάτων
 • Περιτομή / Σχάση χαλινού πέους
 • Αντιμετώπιση κονδυλωμάτων με καυτηριασμό με Laser CO2

 

Υπογονιμότητα

 

 • Μικροχειρουργική αντιμετώπιση της κιρσοκήλης
 • Μικροχειρουργική βιοψία όρχεων (micro TESE)

Ουρογυναικολογία και ακράτεια ούρων

      
 • Ουροδυναμική μελέτη 
 • Τοποθέτηση προσθετικών υλικών πλεγμάτων και ταινιών ακράτειας (TVT, TOT & male sling)
 • Τοποθέτηση τεχνητού σφιγκτήρα.

Ιατρικό Προσωπικό