Ομάδα Αγγειοχειρουργών - Επικεφαλής Π. Μουστόγιαννης

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000 

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972968

Email: doctor.team.moustogianni@dunant.gr

Ιατρικό Προσωπικό