Ομάδα Αγγειοχειρουργών - Επικεφαλής Ι.Μπουντούρης

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000 

email:  doctor.team.bountouri@dunant.gr

Ιατρικό Προσωπικό