Χειρουργός
Επιμελητής Β'

Β' Χειρουργική Κλινική

Όροφος: 6ος - Κτήριο Α 

Τηλέφωνο: 210-6979135

Email: surb@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα