Παθολόγος
Επιμελήτρια Α'

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 210-6972201

Email: k.sereti@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα