Επεμβατικός Νευροακτινολόγος
Συνεργάτης

Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας

Όροφος: 1ο υπόγειο (-1)

Τηλέφωνο: 210-6972072

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Συνεργάτης Τμήματος Επεμβατικής Νευροακτινολογίας του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center (από το 2018)
 • Επιμελήτρια A (Oberartzin), Clinic of Diagnostic and Interventional Neuroradiology, Bremen-mitte, Bremen-Ost (2013-2018)
 • Επιμελήτρια, Clinic of Diagnostic and Interventional Neuroradiology, University of Saarland, Homburg, Γερμανία (2010-2012)

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • Τίτλος υποειδικότητας Νευροακτινολογίας, Bremen, Γερμανία (2017)
 • Διδάκτoρας (Dr.med.) University of Saarland, Γερμανία, 2014, Βαθμός «Άριστα»
 • Τίτλος ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής University of Saarland, Homburg, Γερμανία (2010)
 • Ειδίκευση στην ακτινολογία, University of Saarland, Homburg, Γερμανία (2004-2010)
 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας (2001)

 

Εξειδίκευση και ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Επεμβατικές θεραπείες στα αγγεία του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης, όπως ανευρύσματα, AVM,  στενώσεις καρωτίδας και θρομβεκτομή στο οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
 • Αγγειακές δυσπλασίες κεφαλής, τραχήλου και άκρων
 • Στοχευμένη έγχυση φαρμάκου σε οσφυαλγίες
 • Όλο το φάσμα των απεικονιστικών εξετάσεων που αφορούν τον εγκέφαλο και την σπονδυλική στήλη με ιδιαίτερη έμφαση στη μαγνητική τομογραφία

Διακρίσεις Βραβεία

 • Μέλος WIST (World Federation for Interventional Stroke Treatment)
 • Μέλος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρίας
 • Μέλος του Ελληνικού Οργανισμού  Εγκεφαλικών
 • Μέλος World Stroke Organization (WSO)
 • Μέλος European Stroke Organisation (ESO)
 • Μέλος της Γερμανικής Εταιρίας Ακτινολογίας (Deutsche Gesellschaft für Radiologie)

Δημοσιεύσεις

Έχει στο ενεργητικό της 44 δημοσιευμένα ξενόγλωσσα επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά έντυπα, 13 δημοσιευμένα ελληνικά επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά έντυπα, καθώς και πάνω από 50 προφορικές ανακοινώσεις υπό μορφή διαλέξεων και ανακοινώσεων σε Ελληνικά & Ξένα Επιστημονικά συνέδρια. Είναι συν-συγγραφέας του εγχειριδίου “Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια“ by the Hellenic Stroke Organization

Ενδεικτικά:

 • Politi M, Barbera L, Roth C, Papanagiotou P. Diagnosis and Treatment of Vascular Malformations. Hellenic Journal of Radiology, 2018
 • Politi M, Kastrup A, Grunwald IQ, Papanagiotou P Endovascular Therapy for Acute Stroke Progress in Cardiovascular Diseases, 2017
 • Grunwald IQ, Politi M, Reith W, Krick C, Karp K, Zimmer A, Struffert T, Roth C, Kühn AL, Haass A, Papanagiotou P. Hyperperfusion syndrome after carotid stent angioplasty. Neuroradiology. 2009 Mar;51(3):169-74.
 • Roth C, Papanagiotou P, Behnke S, Walter S, Haass A, Becker C, Fassbender K, Politi M, Körner H, Romann MS, Reith Stent-assisted mechanical recanalization for treatment of acute intracerebral artery occlusions. Stroke. 2010 Nov;41(11):2559-67.
 • Roth C, Reith W, Walter S, Behnke S, Kettner M, Viera J, Yilmaz U, Alexandrou M, Politi M, Kostopoulos P, Körner H, Krick C, Haass A, Fassbender K, Papanagiotou P. JACC Cardiovasc Interv. 386-91, 2013 (IF 7.3)
 • Papanagiotou P, Politi M. Στρατηγικές Επεμβατικής Επαναιμάτωσης σε Περίπτωση Οξέος Εγκεφαλικού ΕπεισοδίουHeart Vessels and Brain. 2016

Δείτε στο ίδιο Τμήμα