Αλλεργιολόγος
Παρασκευόπουλος Ιωάννης

Αλλεργιολογικό Ιατρείο

Τηλέφωνο: 2106972004

Email: i.paraskevopoulos@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επιμελητής Αλλεργιολογικού τμήματος 401 ΓΣΝΑ (1999-2007)
 • Διευθυντής Αλλεργιολογικού τμήματος 401 ΓΣΝΑ (2007 ως σήμερα)
 • Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας(2001-2002 και 2005-2008)
 • Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (2011-2014)

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • Πτυχίο ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1991)
 • Ειδικευόμενος Παθολογίας στην Β’ Παθολογική Κλινική του 401 ΓΣΝΑ. (1994-1995)
 • Ειδικευόμενος Παθολογίας στην Ε’ Παθολογική Κλινική του ΠΓΝΑ ‘Ευαγγελισμός’. (1995-1996)
 • Ειδικευόμενος Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας στο Αλλεργιολογικό Τμήμα του ΠΓΝΑ ‘Λαϊκό’. (1996-1999)

Μετεκπαίδευση

 • Research Fellow στο Imperial College University, London, UK (2002-2003)
 • Clinical Research Fellow στο Royal Brompton Hospital, Faculty of Medicine, National Heart & Lung Institute, Imperial College, London (2002-2003)
 • “Advanced educational program on immunology of asthma” Ferrara, Italy. European Academy of Allergy and Clinical Immunology (2000)
 • Summer School of European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Rome, (2000)
 • Allergy School on Specific Allergy and Immunotherapy. European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Berlin (2012)
 • Allergy School on Specific Allergy and Immunotherapy, Athens, Greece (2014)

Διακρίσεις Βραβεία

 • Μέλος στην Ελληνική εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
 • Μέλος στην Εuropean Academy of Allergology and Clinical Immunology
 • Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας στοWorld Allergy Organization’s House of Delegates από το 2004 ως σήμερα
 • Μέλος Immunotherapy Interest group of Εuropean Academy of Allergology and Clinical Immunology
 • Μέλος επιστημονικής επιτροπής Ιατρικής επιθεώρησης Ενόπλων Δυνάμεων (2001 - 2015)
 • Γραμματέας – Αναπληρωτής Σύνταξης επιστημονικής επιτροπής Ιατρικής επιθεώρησης Ενόπλων Δυνάμεων (2015 - 2018)
 • Μέλος συντακτικής επιτροπής περιοδικού Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (ΕΕΑΚΑ) (2004 – 2015)
 • Reviewer in MDPI journals, (2020 - σήμερα)

Δημοσιεύσεις

 1. Pitsios C, Demoly P, Bilò MB, Gerth van Wijk R, Pfaar O, Sturm GJ, Rodriguez del Rio P, Tsoumani M, Gawlik R, Paraskevopoulos G, Ruëff F, Valovirta E, Papadopoulos NG, Calderón MA. Clinical contraindications to allergen immunotherapy: an EAACI position paper. Allergy. 2015 Aug;70(8):897-909
 2. Paraskevopoulos J., Komboti E,, Kontou-Filli K. Teicoplanin desensitization : report of two cases. Ann Allergy ClinImmunol 2015
 3. Paraskevopoulos G, Kalogiros L Non-Allergic Rhinitis, Current Treatment Options in Allergy, 2016, 45-68
 4. Tousa S, Semitekolou M, Morianos I, Banos A, Trochoutsou AI, Brodie TM, Poulos N, Samitas K, Kapasa M, Konstantopoulos D, Paraskevopoulos G, Gaga M, Hawrylowicz CM, Sallusto F, Xanthou G. Activin-A co-opts IRF4 and AhR signaling to induce human regulatory T cells that restrain asthmatic responses. ProcNatlAcadSci U S A. 2017 Apr 4;114(14):E2891-E2900
 5. Rodríguez Del Rio P, Pitsios C, Tsoumani M, Pfaar O, Paraskevopoulos G, Gawlik R, Valovirta E, Larenas-Linnemann D, Demoly P, Calderón MA. Physicians' experience and opinion on contraindications to allergen immunotherapy: The CONSIT survey. Ann Allergy Asthma Immunol. 2017 May;118(5):621-628
 6. Pitsios C, Tsoumani M, Bilò MB, Sturm GJ, Rodríguez Del Río P, Gawlik R, Ruëff F, Paraskevopoulos G, Valovirta E, Pfaar O, Calderón MA, Demoly P. Contraindications to immunotherapy: a global approach. Clin Transl Allergy. 2019 Sep 11;9:45
 7. ISAR Study Group. International Severe Asthma Registry: Mission Statement. 2020 Apr;157(4):805-814
 8. Bousquet J, Anto JM, Czarlewski W, Haahtela T, Fonseca SC, Iaccarino G, Blain H, Vidal A, Sheikh A, Akdis CA, Zuberbier T; ARIA group. Cabbage and fermented vegetables: From death rate heterogeneity in countries to candidates for mitigation strategies of severe COVID-19. 2021 Mar;76(3):735-750