Πνευμονολόγος
Επιμελήτρια Α'

Γ' Πνευμονολογικό Τμήμα

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο:210-6972216

Email: k.pandi@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα