Πνευμονολόγος
Επικεφαλής Ομάδας

Ομάδα Ιατρών Πνευμονολόγων

Όροφος: 6ος - Κτήριο Α

Τηλέφωνο: 210-6972579 

Email: k.pandi@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα