Πλαστικός Χειρουργός
Επιμελήτρια Β'

Α' Τμήμα Πλαστικής, Αισθητικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής

Όροφος: 6ος - Κτήριο Α

Τηλέφωνο:210-6972968

Email: i.michalaki@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα