Καρδιολόγος
Διευθυντής

Ε΄ Καρδιολογική Κλινική/Βαλβιδοπάθειας Καρδίας

Τηλέφωνο: 210-6972923

Email: s.kounas@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα