Χειρουργός
Επιμελητής Α'

Δ' Χειρουργική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972771

Email: a.koronaios@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα