Χειρουργός
Μέλος Ομάδας

Ομάδα Χειρουργών

Όροφος: 7ος -Κτήριο Α

Τηλέφωνο: 210-6972895

Email: doctor.team.roumana@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα