Ορθοπεδικός
Επιμελητής Α'

Β' Ορθοπεδικό Τμήμα

Όροφος: 5ος - Κτήριο Α

Τηλέφωνο: 210-6972000 (Εσωτ. 8929)

Δείτε στο ίδιο Τμήμα