Εξωτερικός Συνεργάτης

Ρευματολογικό Ιατρείο

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 210-6972004

Email: d.ioakeimidis@dunant.gr