Καρδιοχειρουργός
Χουντής Παναγιώτης

Γ΄ Καρδιοχειρουργική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6979016

Email: ckrx@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα