Ορθοπεδικός
Διευθυντής

Δ' Ορθοπεδική Κλινική

Όροφος: 5ος

Τηλέφωνο: 210-6972485

Email: g.georgiou@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Διευθυντής Δ΄Ορθοπαιδικής Κλινικής Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center (2020- σήμερα)
  • Αναπληρωτής Διευθυντής, Β΄Ορθοπαιδικό Χειρουργικό Τμήμα Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center (2000- 2020)
  • Ευρωκλινική Αθηνών (1996-2000)
  • Τμήμα Σπονδυλικής Στήλης, Ευγενίδιο Νοσοκομείο (1991-1996)

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

  • Πτυχιούχος και Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο της Bologna
  • Eιδικότητα, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Ε’ Ορθοπαιδική Κλινική Σπονδυλικής Στήλης (1991)
  • Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης 
  • Έλεγχος Επιπτώσεων των Παραμορφώσεων της Σπονδυλικής Στήλης στον μαθητικό πληθυσμό (Συγκεντρωτικός έλεγχος των μαθητικών κοινοτήτων)

Δημοσιεύσεις

Έχει στο ενεργητικό του δημοσιεύσεις εργασιών και παρουσία σαν ομιλητής σε συνέδρια με θέμα τα προβλήματα της Σπονδυλικής Στήλης

Δείτε στο ίδιο Τμήμα