Ομάδα Πλαστικών Χειρουργών - Επικεφαλής Ε. Μπέτση

Η ομάδα πλαστικών χειρουργών, με επικεφαλής την Έβελιν Μπέτση, προσφέρει σύγχρονες τεχνικές στον τομέα της αισθητικής και επανορθωτικής χειρουργικής, καθώς και της χειρουργικής των εγκαυμάτων.

Στόχος μας είναι η βέλτιστη θεραπεία των ασθενών, χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνικές, πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στον άνθρωπο.

Βασιζόμαστε στην πολυετή μας εμπειρία, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που έχουν οι επεμβάσεις της αισθητικής και επανορθωτικής χειρουργικής στην αυτοπεποίθηση και την γενικότερη ποιότητα ζωής ενός ατόμου.

Τηλέφωνο: 210-6979028

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: doctor.team.betsi@dunant.gr

Ιατρικό Προσωπικό