Πολιτική Ποιότητας

Για όλους εμάς στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Διοίκηση και προσωπικό, η ποιότητα αποτελεί ύψιστη αξία και είναι αυτή που μας καθοδηγεί στο στόχο της παροχής ασφαλούς και ολοκληρωμένης φροντίδας σ’ ένα φιλόξενο περιβάλλον για τους ασθενείς και τους επισκέπτες μας.

Η διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών μας και η συνακόλουθη αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών μας, αποτελούν κύριους στόχους, οι οποίοι επιτελούνται μέσω της: 

  • απαρέγκλιτης συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομοθετικές και άλλες κανονιστικές διατάξεις
  • διαχείρισης που βασίζεται σε καταγεγραμμένες διαδικασίες
  • παρακολούθησης και ανάλυσης μετρήσιμων αποτελεσμάτων.