Κοινωνική Υπηρεσία

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης και συνεπούς φροντίδας του ασθενή, το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν σφαιρικά τις ανάγκες του. Έτσι διαθέτει Κοινωνική Υπηρεσία που στελεχώνεται από εξειδικευμένους και έμπειρους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους οι οποίοι παρεμβαίνουν υποστηρικτικά και συμβουλευτικά, σε κάθε περίπτωση που ζητείται η συνδρομή της. Με κεντρικό στόχο την ψυχο-κοινωνική λειτουργικότητα των ασθενών, καθώς και των οικογενειών τους, προετοιμάζουν την έξοδο του ασθενή από το νοσηλευτήριο και μεριμνούν για την καλύτερη φροντίδα και αποκατάσταση μετά το εξιτήριο, ενώ βοηθούν ιδιαιτέρως ασθενείς που στερούνται περιβάλλοντος. 

 

Ευφροσύνη Χατζάκη, κοινωνική λειτουργός/κοινωνιολόγος 

Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας

Τηλ: 2106972345-344 

E-mail: dsocial@dunant.gre.chatzaki@dunant.gr

 

Έκτωρ Τσουγκαράκης, ψυχολόγος υγείας

Τηλ: 2106972344-5 

E-mail: e.tsougkarakis@dunant.gr